Brug for en lønsamtale?

Brug for en lønsamtale?

Har du brug for at blive klædt på til din næste lønforhandling med din øverste leder, bestyrelsesformand-/kvinde eller bestyrelsens formandskab, så stiller vi os til din rådighed.

Inden du kontakter os, er det altid en god idé at stille skarpt på, hvad du har udøvet og bidraget med siden din sidste lønforhandling samt sætte dig ind i hvilke aftaler, der blev indgået sidst.

For at du kan få den bedste og mest konstruktive sparring og rådgivning, er det nødvendigt, at vi aftaler et møde (telefonisk, Teams eller fysisk), hvor vi får et indblik i din dagligdag og dine arbejdsopgaver.

Ved sådan et møde sætter vi fokus på dine arbejdsvilkår, jobbets indhold og dine ansvarsområder. På den måde bliver du bevidstgjort om den arbejdsindsats, du udfører i dit lederjob, samtidig giver du også os en forståelse af din særlige arbejdssituation. På grund af dette kan vi vejlede dig mere målrettet.

For at du kan klæde din modpart på i en lønforhandling, er det en grundæggende forudsætning, at du selv er opmærksom på og bevidst om det arbejde og den indsats, du bidrager med i det daglige.

Udgangspunktet for brugbar og personlig sparring kræver, at vi får indblik i din tidligere lønaftale samt skolens lønpolitik mm. Derfor bedes du medsende dette, når du kontakter os. Send en mail til eller så kontakter vi dig, for et møde.